Fikri Ve Sınai Haklar Hukuku

          Hukuk Büromuz tarafından müvekkillerimize  Fikri ve Sınai Haklar  Hukuku alanında;

 • Delil tespiti davası

 • Haksız rekabet davaları

 • Hükümsüzlük

 • Maddi ve manevi tazminat davaları

 • Marka ve patent tescili ve tescile itiraz davaları

 • Marka, patent, tasarım hakları tecavüzünde ihtiyati tedbir, baskın ve el koyma işlemleri

 • Marka ve patent iptal davaları

 • Marka ve patent haklarının korunması, denetlenmesi

 • Marka, patent, tasarım rehini, lisansı ve haczi

 • Telif hakkı tespit ve tazminat davaları

 • Tedbir talepli delil davası

 • Tecavüzün önlenmesi davası

 • YİDK karar iptal davası

 • Birleşme ve devralmalarda fikri mülkiyet haklarının korunması, denetlenmesi, düzenlenmesi

 • Lisans sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

 • Milletlerarası marka araştırması, tescili ve devri işlemleri

 • Telif haklarının denetlenmesi

 • Ticari sırların kötüye kullanılmasının engellenmesi

 • Fikir ve sanat eserleri

 • Fikri hukuktan doğan ulusal ve uluslararası uyuşmazlıklar

 • Eser ve eser sahipliğinden doğan ihtilaflar

 • İlim ve edebiyat eser sahipliğinden doğan ihtilaflar

 • Güzel sanat eser sahipliğinden doğan ihtilaflar

 • Musiki eser sahipliğinden doğan ihtilaflar

 • Sinema eser sahipliğinden doğan ihtilaflar

 • İşleme eser sahipliğinden doğan ihtilaflar

 • Bağlantılı hak sahipliğinden doğan ihtilaflar başta olmak üzere Fikri ve Sınai Haklar Hukukundan doğan tüm davalarda uzman bir kadro ile etkin  hizmet sunulmaktadır.

İLETİŞİM

0(212)  294 7258

 

Merkez Mahallesi Seçkin Sokak No:2/4-A Dap Yapı Rezidans Z Ofis | 328 Kağıthane/İstanbul

info@salthukuk.com