Kira, Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

          Hukuk Büromuz tarafından müvekkillerimize Kira ve Gayrimenkul Hukuku alanında ;

​​

 • Gayrimenkul satın alma, satış vaadi sözleşmelerinin hazırlanması ve denetlenmesi

 • Ön satış ve kiralama sözleşmeleri, yönetim planı uygulamaları ve tapuya şerhlerinin yapılması

 • Kira alacaklarının tahsili ve kira tespit davaları

 • Aidat ve avansların tahsili

 • Tahliye Davaları

 • Tapu tesis, iptali ve tescil davaları 

 • İpotek tesisi, ipoteğin paraya çevrilmesi konularının takibi

 • Tapu kütüğünün düzeltilmesi davaları

 • İzale-i şuyu  (Ortaklığın giderilmesi davaları)

 • Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması ve incelenmesi

 • Kamulaştırma davaları

 • Kamulaştırmasız el atma davaları

 • Ecrimisil davaları

 • Müteahhitlik, tedarik, taşeronluk ve benzeri inşaat hizmetlerine ilişkin sözleşmeler

 • Kat mülkiyeti ve irtifakı kurulumu

 • İntifa hakkı, geçit hakkı, aynileştirilmiş şahsi haklara ilişkin ihtilafların çözümlenmesi

 • belediyelerin iskan işlemlerine ilişkin yapılacak itirazlar ve hukuki prosedürün takibi

 • Kaçak yapı para cezalarının iptali davaları

 • Kat mülkiyetinden kaynaklanan ihtilaflar

 • Ruhsatlandırma ve imar durumu belirlenmesi başta olmak üzere kira,gayrimenkul ve inşaat hukukundan doğan tüm davalarda uzman bir kadro ile etkin  hizmet sunulmaktadır.

İLETİŞİM

0(212)  294 7258

 

Merkez Mahallesi Seçkin Sokak No:2/4-A Dap Yapı Rezidans Z Ofis | 328 Kağıthane/İstanbul

info@salthukuk.com